دارای 24 ماه ضمانت کارخانه کن

مناسب افرادی که اجاق استیل پلوپز کنار دوست دارن