دارای 25 ماه گارانتی شرکت بیمکث BIMAX

یک عمر خدمات پس از فروش گسترده شرکت در سراسر کشور

دارای استاندارد اروپا و ایران