24 ماه ضمانت توسط شرکت داتیس  DATEES

121 ماه خدمات پس از فروش در سراسر ایران

داریا نمای ظاهری شیک و شبکه چدنی بسیار فانتزی