24ماه ضمانت شرکت آلتون ALTON

اجاق گاز G518D همانند مدل G516D است و تنها جای پلوپزها متفاوت میباشد