دارای 24 ماه ضمانت کارخانه کن

این اجاق از پرفروش ترین اجاق های شرکت can می باشد.