دارای 24 ماه ضمانت کارخانه کن

یک عمر خدمات پس از فروش

مناسب برای فروشگاهها ، آشپزخانه و آبدارخانه های کوچک