گارانتی :  2 سال از تاریخ نصب توسط خدمات کارخانه

بسیار باکیفیت