24ماه ضمانت شرکت آلتون ALTON

اجاق گاز H512 دارای هود و فر ست نیز میباشد

بهترین و زیباترین انتخاب برای هماهنگی اشپزخانه ی زیبای شما