دارای 18 ماه ضمانت شرکت تاکنوگاز TACNOGOLD در سراسر کشور

دارای استاندارد اروپا و ایران

دارای iso 9001