24 ماه ضمانت شرکت

یک عمر خدمات پس از فروش

این محصول دارای طراحی بسیار زیبا و دارای قطعات ساباف ایتالیا می باشد