دارای 24 ماه ضمانت کارخانه کن

یک عمر خدمات پس از فروش

صفحه شیشه ای با زه استیل بالا و پایین زیر ولوم های اجاق