گارانتی 12 ماهه گاندو سرویس

ارتفاع 105 سانتی متر

بسیار باکیفیت