گارانتی 12 ماهه گاندو سرویس

ارتفاع 110 سانتی متر

صدای فراگیر همراه با میکروفن بیسیم