ضمانت 5 ساله کارخانه البرز روز ALBORZ ROOZ

دارای نمای ترکیبی سفید و طلایی بسیار زیبا