ضمانت 5 ساله کارخانه البرز روز ALBORZ ROOZ

محصول یونیک در دو رنگ سفید و کروم ( استیل ) عرضه شده است