دارای 18 ماه ضمانت شرکت داتیس DATEES

121 ماه خدمات پس از فروش در سراسر کشور

استاندارد CE اروپا و تکنولوژی کشور ترکیه