18 ماه گارانتی توسط کارخانه ایلیا استیل

فر IO 201 هم برقی و هم گازی بوده که بهترین انتخاب میباشد