24  ماه ضمانت

یک عمر خدمات

سایز : 70 سانتی متر

 رنگ  مشکی