24  ماه ضمانت

یک عمر خدمات

سایز : 60 – 90 سانتی متر

رنگ های : مشکی – سفید