24  ماه ضمانت

یک عمر خدمات

سایز : 90 سانتی متر

بدنه :  استیل