24  ماه ضمانت

یک عمر خدمات

سایز : 80 سانتی متر

طراحی ویژه با شیشه های کرکره ای