24 ماه ضمانت شرکت

یک عمر خدمات پس از فروش

این هود از دسته هود های زیر کابینتی شرکت can می باشد که دارای دو موتور و ظاهر جدیدتری نصبت به مدل 2000