24 ماه ضمانت شرکت

یک عمر خدمات پس از فروش

این محصول جایگزین بسیار مناسبی برای هودهای زیرکابینتی قدیمی می باشد که هم از ظاهر بهتر و موتور قویتر و کم صداتر بهره میبرد.