24 ماه گارانتی معتبر شرکتی

( نصب توسط سرویسکاران شرکت )