24 ماه ضمانت

مدل های این اجاق : 518S – 518SX – 518M – 518B