دارای 24 ماه ضمانت کارخانه کن

یک عمر خدمات پس از فروش

5 شعله شیشه ای پلوپز سمت راست