10 سال گارانتی شرکت ایلیا استیل

برای اشپزخانه های مدرن انتخاب مناسبی است .