دارای 20 ماه ضمانت کارخانه اخوان AKHAVAN

خدمات پس از فروش گسترده در سراسر کشور

هود H61 از نظر سایز و جنس موتور به سه دسته تقسیم شده است