24  ماه ضمانت

یک عمر خدمات

سایزهای :60 – 90 سانتی متر

در رنگ های مشکی – استیل